Wat we kunnen

Terug naar overzicht

Visser 't Hooft

Wat hebben wij gedaan:
Ontwerp, levering en montage zonnepanelen Visser 't Hooft Lyceum


Wie is de opdrachtgever:
SCOL


Jaar: 2016-2017


SCOL is de afkorting van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Onder SCOL vallen het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum en de rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude.